Tekst-Particulieren

Particulieren

Bouwen: een boeiend en complex proces! Wilt u een nieuw huis bouwen op uw eigen grond? Of dient uw huidige woning ingrijpend veranderd te worden? Architectenbureau Jan Buijs kan helpen bij de vaststelling van uw wensen, die overzichtelijk samengebracht zullen worden in het zogenoemde Programma van Eisen en Wensen.

Hieronder staan in het kort een aantal aspecten waar u mee te maken krijgt tijdens het bouwproces.

 

Bepaling van Eisen en Wensenpakket.

In enkele gesprekken worden de wensen van de opdrachtgever vastgelegd in een PvE  (Programma van Eisen en Wensen).Vaak worden projecten bezocht om de gedachten beter te kunnen bepalen.   

 

Opzetten van Schetsontwerp / Voorlopig Ontwerp.

Hier krijgen de wensen van de opdrachtgever voor het eerst gestalte. Er zijn vaak meerdere ontwerpen mogelijk die passen binnen het wensenpakket, deze ontwerpen worden gepresenteerd als alternatieven.

 

Opzetten van Definitief Ontwerp.

Het ontwerp dat het beste past binnen de filosofie van de opdrachtgever en architect wordt verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dit plan wordt besproken met de Gemeente en voorgelegd aan de Welstandscommissie. 

 

Vervaardiging Bestektekeningen.

De Bestektekeningen worden gebruikt voor het aanvragen van de bouwvergunning. 

 

Begeleiding aannemersselectie / aanbesteding. 

De Bestektekeningen worden ook gebruikt om prijzen aan te vragen bij verschillende aannemers. Om dit proces goed te laten verlopen is vaak een geschreven Bestek of een Technische Omschrijving noodzakelijk. Hierin staan alle te gebruiken materialen met hun verwerkingseisen genoemd. De aanbesteding leidt uiteindelijk tot de keuze van de aannemer die het werk gaat uitvoeren. 

 

Bouwbegeleiding.

Tijdens de uitvoering van het werk gaat het ontwerp eindelijk gestalte krijgen. Er zal, zeker in het begin, veel overleg nodig zijn tussen opdrachtgever, architect en aannemer. Deze bouwbegeleiding is noodzakelijk om tot een goed eindresultaat te komen.

 

Nazorg. 

De woning is klaar en geschikt voor gebruik. Na verloop van tijd is goed om het geheel eens te evalueren. Tijdens het gebruik kan naar voren komen dat sommige zaken eventueel veranderd of verbeterd moeten worden. De architect kan daarbij helpen. Afhankelijk van de grootte of complexiteit van de ontwerpopgave kunnen ook deelopdrachten uit bovengenoemde opsomming aan ons bureau gegeven worden.

Architectenbureau Jan Buijs logo
Architectenbureau Jan Buijs
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2023 Architectenbureau Jan Buijs | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM