Tekst en bestanden-Privacyverklaring

Privacy verklaring

 

Architectenbureau Jan Buijs, gevestigd aan de Zwanenkade 146 te Krimpen aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Architectenbureau Jan Buijs

Zwanenkade 146

2925 AV KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Telefoon:        +31 - 180 55 26 97

Mobiel:           +31 - 6 55 733 166

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Architectenbureau Jan Buijs (AJB) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die AJB verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die AJB verwerkt

De website van AJB en/of dienst van AJB heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. AJB kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. AJB raadt  ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat AJB zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met AJB op via info@janbuijs.nl, waarna deze informatie wordt verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag AJB persoonsgegevens verwerkt

Architectenbureau Jan Buijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- afhandelen van een offerte/opdracht/betaling

- verzenden van onze nieuwsbrief 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen                                                       voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Architectenbureau Jan Buijs  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AJB) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Architectenbureau Jan Buijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. AJB hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Architectenbureau Jan Buijs verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Architectenbureau Jan Buijs  gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die AJB gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan AJB hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Architectenbureau Jan Buijs . Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij AJB een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij beschikt  in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@janbuijs.nl. AJB reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Architectenbureau Jan Buijs wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe AJB persoonsgegevens beveiligt

Architectenbureau Jan Buijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@janbuijs.nl.

 

Architectenbureau Jan Buijs logo
Architectenbureau Jan Buijs
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2023 Architectenbureau Jan Buijs | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Site-Index | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM